360° Zpětná vazba

Třistašedesátistupňová zpětná vazba (360ºZV) je nástroj rozvoje jednotlivců i týmů. Umožňuje pracovníkům anonymně si sdělit, jak se navzájem vnímají. Hodnocený dostane zpětnou vazbu od kolegů, podřízených a nadřízených, popřípadě i od externích zákazníků. Hlavním cílem 360ºZV je identifikace oblastí možného rozvoje. Na výsledky 360°ZV se navazuje dalšími rozvojovými aktivitami.


Cyklus 360ZV ve firmě

S360 na míru (i na Mirku)

Přicházíme s vlastní autorskou webovou aplikací pro sběr, vyhodnocování a správu dat 360ºZV. S360 na míru (i na Mirku) umožňuje velmi svobodně přizpůsobit parametry 360ºZV tak, aby přesně vyhovovaly vašim potřebám.

Aplikaci můžeme, stejně jako samotný průběh 360°ZV, rozdělit na několik částí – nominace, vyplňování dotazníku a výstupní zpráva.Nominace

Průběh nominací si můžete prohlédnout na obrázku. V projektu ČR_2015 a týmu Obchodníci zrovna nominuje Petr Novák své hodnotitele. Řadí je přitom do libovolně pojmenovatelných kategorií, v tomto případě jsou to nejčastěji používané kategorie Nadřízený, Kolega, Podřízený a Externí zákazník.

Prostředí je velmi intuitivní, a tak Petr může pomocí barevně odlišených ovládacích prvků snadno nominovat své hodnotitele. Stačí mu vyplnit jejich jméno, příjmení a email.

Může HR oddělení do nominací zasahovat?
Hodnocené osoby nominují své hodnotitele přímo v aplikaci. HR pak může jejich výběr poupravit či doplnit. Lze provést i variantu bez nominací, kdy hodnotitele určujete jen HR.
Můžete využít integrovanou knihovnu kompetencí
nebo implementovat váš vlastní kompetenční model.


Hodnocení

Také si myslíte, že vyplňovat stejný dotazník několikrát je otrava? S360 obsahuje kompetenční dotazníky navržené tak, aby šlo v rámci jedné kompetence hodnotit všechny hodnocené zároveň. Podívejte se na obrázek, kde Roman zrovna uděluje hodnocení v rámci kompetence „Vedení lidí a charisma“ a na jedné stránce může ohodnotit všechny účastníky. V hodnocení mu pomáhá navigace v pravé části stránky - pomocí té se může kdykoliv vrátit k některé z předešlých otázek, pokud by chtěl své hodnocení upravit.

Roman je velmi zaneprázdněný muž, a proto nestihne vyplnit celý dotazník najednou. Naštěstí může vyplňování kdykoliv přerušit a vrátit se k němu později. Stačí kliknout „Uložit a přejít na přehled“ a jeho dosavadní postup bude uložen.V mobilní verzi S360 můžete vyplňovat pohodlně
na tabletu či smartphonu.


Výstupní zpráva


A jak Roman s Petrem dopadli? To se dočtou v přehledných výstupních zprávách. Díky tomu, že zpráva obsahuje mnoho prvků jako jsou grafy, tabulky s hodnoceními a podnětové otázky, Roman s Petrem snadno porozumí podstatným informacím, které jim zpráva má předat. Po přečtení zprávy jsou Petr i Roman motivováni ke konstruktivní práci s výsledky. Sestaví si proto rozvojové plány.

Je ale S360 opravdu na míru (i na Mirku)?
Ano, je.Ceny

Petr a Roman smýšlejí ekonomicky. I to je jeden z důvodů, proč si zvolili právě S360 na míru (i na Mirku). Jedna výstupní zpráva stojí pouhých 390,- Kč.

Jaké další služby a podpůrné produkty se s S360 pojí?
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

2.500,-
6.000,-
2.000 – 25.000,-
3.900,

1h zpětné vazby / tvorby rozvojového plánu
Dvouhodinový workshop na zavedení 360ZV
Vypracování nebo úprava kompetenčního modelu
Použití kompetenční knihovny Spolupráce s.r.o.

Pokud by Vás to zajímalo, tak Petr s Romanem si pro své firmy objednali workshopy k zavedení 360°ZV, protože 360°ZV ve svých firmách pořádali poprvé a chtěli mít jistotu, že budou výsledky a celá diagnostika dobře přijata; dále Petr využil kompetenční knihovny Spolupráce, zatímco Roman a jeho Podnik a.s. už měl svůj vlastní kompetenční model, a tak ho nechal pouze upravit pro potřeby S360. Oba pánové si pro sebe a své zaměstnance objednali 2 konzultační hodiny pro tvorbu rozvojového plánu.

Zaujala Vás S360 na míru (i na Mirku)? Kontaktujte nás!