Cíl on-line poradny

Psychologická a personální poradna provozovaná formou on-line slouží zaměstnavatelům jako firemní benfit. Jejím cílem je umožnit zaměstnancům řešit nebo alespoň dodat impuls k řešení situací, které by mohly stát v cestě jejich kvalitního pracovního výkonu. Nominovaní zaměstnanci se tak velice snadno, rychle a anonymně dostanou k potřebné pomoci a žádaným informacím.

Jaký je postup pro získání přístupu do poradny?

  • Úvodní konzultace (v individuálně dohodnutém termínu s odborným garantem a konzultantem).

  • Objednávka nebo uzavření smlouvy- na základě specifikací, které byly dohodnuty v rámci konzultace.

  • On line administrace (technická příprava spuštění).

  • Umístění budgetu v on-line poradně na účet zadavatele a poslání přístupového kódu.

  • Pravidelné zprávy o čerpání budgetu a následná fakturace.

Součástí programu je také podpora při vytváření interního PR.

Pro objednání této služby nebo získání více informací nás kontaktujte zde

.