KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Položky označené hvězdičkou jsou povinné.


Jméno a příjmení (titul):*


Ulice a č.p.:*


Město:*


PSČ:*


Telefon:*


E-mail:*


Fakturační adresa:

Vyplňte pouze v případě, že se fakturační údaje neshodují s kontaktními údaji.

Firma:


IČO:


Ulice:


Město:


PSČ:


*

Závazně se přihlašuji na výše specifikovaný program a jsem si vědom (-a) toho, že doručením této potvrzené přihlášky poskytovateli dochází k uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb dle údajů v této přihlášce obsažených. V případě, že zájemce nenastoupí na program nebo se z programu odhlásí v době od uzávěrky přihlášek do dne před zahájením samotného programu, zavazuje se uhradit poskytovateli 50% z celkové ceny programu. V případě, že se zájemce byť jen částečně programu zúčastní, je povinen uhradit poskytovateli plnou cenu programu.


Místo konání:

Sídlo společnosti Spolupráce, s.r.o.; Bělohorská 39, Praha 6, 169 00.

Uzávěrka přihlášek:

2. čtvrtletí 2015

Platba:

Zálohová faktura na 100 % ceny bude vystavena v den uzávěrky přihlášek, při odchodu z programu v jeho průběhu se platba nevrací.